Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Ruszyła rejestracja na waldorfskie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim.

Termin rejestracji na Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej został przedłużony do 20. października br. Tutaj bezpośredni link do strony rejestracyjnej.

 

Studia z przyszłością
Pedagogika waldorfska budzi coraz żywsze zainteresowanie i coraz dynamiczniej rozwija się na całym świecie. Coraz więcej osób stawia sobie pytania o znaczenie i kształt edukacji oraz wychowania. W obliczu wyzwań współczesnego świata, pytania te nabierają wagi stając się pytaniami o przyszłość.
Już od 25. lat pedagogika waldorfska obecna jest na Uniwersytecie Warszawskim. W tym roku rozpoczyna się 10. edycja Podyplomowych Studiów Edukacji Niezależnej (PSEN). Edycja wyjątkowa – jej słuchacze otrzymają dyplom w jubileuszowym roku stulecia pedagogiki waldorfskiej.
PSEN kształci nauczycieli szkół i przedszkoli waldorfskich współpracując od początku swego istnienia z renomowanymi instytucjami i placówkami zagranicznymi. Dyplom studiów ze specjalizacją nauczyciel przedszkola uznawany jest przez wszystkie przedszkola waldorfskie na świecie. Natomiast dyplom Studiów ze specjalizacją nauczycielską, umożliwia pracę w roli nauczyciela klasowego* w waldorfskich szkołach podstawowych w Polsce.
Studia dają gruntowne podstawy zrozumienia rozwoju dziecka. W toku studiów słuchacze zapoznają się z istotą pedagogiki waldorfskiej w teorii i praktyce. Uczestniczą także w zajęciach metodycznych charakterystycznych dla pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz doskonalą umiejętności artystyczne w: malowaniu, rysowaniu, sztuce słowa i eurytmii, grze na instrumentach i śpiewie, pracy w glinie, itp. Zajęcia na PSEN prowadzą doświadczeni pedagodzy, lekarze i wykładowcy z Polski i zagranicy.
W ramach Studiów słuchacze odbywają dwie praktyki w placówkach waldorfskich w Polsce i za granicą oraz uczestniczą w dwóch dziesięciodniowych zjazdach poświęconych intensywnej pracy metodyczno-artystycznej. Studia obejmują 596 godzin (w tym 476 godzin teorii i warsztatów oraz 120 godzin praktyk, łącznie 120 punktów ECTS).
Dodatkowe informacje i zapisy na PSEN:
https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/catalogue/programme/SP-3402-PSEN/?from=field&code=PE
http://www.zspwp.pl/kursy-i-szkolenia/studia-podyplomowe.html

*Nauczyciel klasowy – w szkole waldorfskiej nauczyciel prowadzi klasę ucząc większości przedmiotów przez cały okres szkoły podstawowej będąc przewodnikiem i towarzyszem na drodze poznawania świata.

f t g m