Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Regulamin Walnego

Regulamin Walnego Zebrania Członków Związku Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

1. Walne zwołuje zarząd ZSPWP. Informuje o zebraniu wszystkich członków rzeczywistych, wspierających oraz honorowych.

2. Informacja o walnym będzie rozesłana na adres wskazany przez członka Związku (informacja o adresie na piśmie

3. Każdy członek rzeczywisty posiada jeden głos od każdej prowadzonej przez siebie placówki waldorfskiej.

4. Każdy członek przekazuje na piśmie wiadomość o osobach, które deleguje do głosowania.

5. Na walnym na początku posiedzenia wybierany zostaje przewodniczący zebrania oraz protokolant.

6. Protokoły rozesłane będą drogą mailową wszystkim członkom.

7. Dwa tygodnie przed walnym zarząd ZSPWP prześle wszystkim członkom do wglądu sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

Warszawa, 20  marca 2016 r. 

 

f t g m