Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Plan Pracy

W  2016 roku Zarząd planuje m.in. następujące działania:

1.  Współorganizacja szkolenia dla nauczycieli gimnazjalnych w Krakowie, przy współpracy z IAO

2. Zorganizowanie kursu dokształcającego dla nauczycieli waldorfskich przy współpracy z IAO.

3. Prowadzenie VIII edycji PSEN we współpracy z ISNS UW i szkołami, dla pracujących nauczycieli klasowych i nauczycieli gimnazjum na temat metodyki i dydaktyki nauczania.

5. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu letniego dla słuchaczy VIII Edycji Podyplomowego Studium Edukacji Niezależnej.

6. Organizacja szkoleń dla pracujących nauczycieli klasowych i nauczycieli gimnazjum na temat metodyki i dydaktyki nauczania we współpracy  ze  szkołami-  V Akademia Letnia.

7. Przygotowanie i przeprowadzenie III Konferencji Michaelowej.

8. Wyjazd przedstawiciela Związku na dwa spotkania Rady IASWECE.

9. Wyjazd przedstawiciela Związku na spotkania ECSWE.

10. Wyjazd przedstawiciela Związku na dwa posiedzenia Rady IAO.

11. Wyjazd przedstawiciela na posiedzenia ENEASTE.

12. Współorganizowanie konferencji w Warszawie z udziałem przedstawicieli IASWECE.

13. Kurs WZPW przy UW I edycja i II edycja.

14. Kontynuacja działań w sprawie przedłużenia ochrony patentowej nazwy „waldorfska”, „steinerowska” we współpracy z właścicielem nazwy.

15. Starania na rzecz uzyskania zgody na przyznawanie nazwy "waldorfska" dla szkół i przedszkoli przez ZSPWP.

16. Współpraca ze szkołami i przedszkolami dotycząca jakości nauczania i prowadzenia zajęć, programu nauczania, oraz w zakresie przestrzegania warunków i kryteriów nadawania nazwy „waldorfska”.

17. Dopracowanie strategii działania Związku, współpracy placówek waldorfskich, współpracy międzynarodowej.

18. Organizacja systemu mentorowania w przedszkolach i szkołach.

19. Wizyty przedstawicieli Zarządu Związku w placówkach waldorfskich w Polsce.

20. Współpraca z Ministerstwem Edukacji w zakresie ustalenia warunków funkcjonowania szkół waldorfskich w Polsce.

21. Koordynacja działań zmierzających do opracowania programu waldorfskiego w oparciu o program Rowsona dla szkół waldorfskich w Polsce.

22. Prowadzenie strony internetowej Związku

23. Tworzenie na  strony internetowej działu dla przedszkolanek, nauczycieli.

24. Rozpoczęcie działań związanych ze 100-leciem pedagogiki waldorfskiej na świecie IX 2019.

 

Plan pracy 2016 pdf

Plan pracy 2015 pdf

Plan pracy 2014 pdf

 

 

f t g m