Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Historia Związku

Związek powstał w październiku 1995 roku pod nazwą Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Wspierających Pedagogikę Waldorfską (OZSWPW), w kwietniu 2012 roku po rejestracji sądowej zmieniona została nazwa na Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce (ZSPWP).

Nazwa ta jest oficjalną, obowiązującą nazwą Związku. Cele i zadania Związku określa precyzyjnie jego statut. W nowej poprawionej formie został on zarejestrowany w kwietniu 2012 roku.f t g m