Copyright 2024 - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

Urząd Patentowy - informacje

Nazwy "waldorfska" oraz "Rudolf Steiner" są nazwami zastrzeżonymi jako międzynarodowe znaki towarowe i są w międzynarodowej bazie danych WIPO i podlegają ochronie Porozumienia Madryckiego i Protokoł

ROMARIN - międzynarodowe znaki towarowe - bazy danych WIPO - wszystkie rejestracje znaków pod rządami Porozumienia Madryckiego i Protokołu.

Polska jest stroną międzynarodowych porozumień w sprawach własności przemysłowej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.uprp.pl

 

f t g m