Copyright 2024 - Finpari - Związek Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce

155 rocznia urodzin R. Steinera

27 lutego obchodziliśmy 155 rocznicę urodzin Rudolfa Steinera  (27.02.1861 - 30.03.1925 ), który był  twórcą pedagogiki waldorfskiej  filozofem, pedagogiem,  działaczem społeczny. Swoją myśl filozoficzną obejmującą radykalnie nowe spojrzenie na człowieka, jego rozwój, możliwości poznawcze, współczesną kulturę, naukę, życie społeczne, a także na genezę i ewolucję całego kosmosu, nazwał Rudolf Steiner ‘antropozofią’, co w dosłownym przekładzie oznacza ‘mądrość człowieka’ (z jęz. greckiego ‘anthropos’ = człowiek; ‘sophia’ = ‘mądrość’). Chodzi tu jednak o taką mądrość, która jest zarazem świadomością własnego człowieczeństwa, to znaczy, czuje się odpowiedzialna za los innych ludzi, gotowa do konkretnych inicjatyw i działań w praktycznym życiu.

Czytaj więcej...

Barbara Kowalewska (1950- 2015) wspomnienie

 

Barbara Kowalewska była związana z rozwojem pedagogiki waldorfskiej w Polsce prawie od pierwszych dni pojawienia się tej idei w naszym kraju. Spotkała się z nią w Holandii, kiedy posłała swoje córki do przedszkola waldorfskiego w 1979 roku, a później też do szkoły. Zafascynowana i coraz bardziej przekonana włączyła się aktywnie w życie tych placówek jako rodzic, a prawie 10 lat później wybrała się w podróż po Polsce, aby przede wszystkim pomóc rodzącym się wtedy na fali przemian inicjatywom inspirującym się tym pedagogicznym impulsem.

Czytaj więcej...

II Konferencja Michaelowa IX 2015 - podsumowanie

W dniach 25-27 września 2015 roku odbyła się druga z kolei konferencja zrzeszająca nauczycieli związanych z nurtem waldorfskim zarówno z Polski, jak i z Niemiec. Weekendowe spotkanie upływało pod znakiem wykładów, wspólnych śpiewów oraz tematycznych warsztatów.

Czytaj więcej...

f t g m